Јавне набавке

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Правилник о ЈН

Правилник о ЈН на које се закон не примењује

 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020.год. 

БЕНЗИН 

САНИТЕТСКО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 

САНИТЕТСКО МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЛЕКОВИ ( Д ЛИСТА) 

ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ 

УГАЉ 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ПРАЊЕ ВЕША


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019.год. 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

БЕНЗИН 

УГАЉ 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО)ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2018.год. 

УГАЉ 

СТОМАТОЛОШКО-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

СЕРВИСИРАЊЕ АУОМОБИЛА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

САНИТЕТСКО ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ГУМЕ И АУТО ДЕЛОВИ 

ЛЕКОВИ СА Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО) 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017.год. 

МОТОРНО ВОЗИЛО 

СТОМАТОЛОШКИ- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО) 2017.год. 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО) 

БЕНЗИН 

САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2017.год.


 


 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

РЕНДГЕН МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

САНИТЕТСКО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА УГЉА 2017.год.


 


 

СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА  ЛЕКОВА СА Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016.год. 

ЈАВНА НАБАВКА САНИТЕТСКО ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 2016.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА БЕНЗИНА 2016.год.