Јавне набавке

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Правилник о ЈН

Правилник о ЈН на које се закон не примењује

 


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023

Преузмите овде.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022

Преузмите овде.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021

Преузмите овде.


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020.год. 

БЕНЗИН 

САНИТЕТСКО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 

САНИТЕТСКО МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЛЕКОВИ ( Д ЛИСТА) 

ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ 

УГАЉ 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ПРАЊЕ ВЕША


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019.год. 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

БЕНЗИН 

УГАЉ 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО)ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2018.год. 

УГАЉ 

СТОМАТОЛОШКО-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

СЕРВИСИРАЊЕ АУОМОБИЛА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

САНИТЕТСКО ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ГУМЕ И АУТО ДЕЛОВИ 

ЛЕКОВИ СА Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО) 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017.год. 

МОТОРНО ВОЗИЛО 

СТОМАТОЛОШКИ- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО) 2017.год. 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО) 

БЕНЗИН 

САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2017.год.


 


 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

РЕНДГЕН МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

САНИТЕТСКО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА УГЉА 2017.год.


 


 

СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА  ЛЕКОВА СА Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016.год. 

ЈАВНА НАБАВКА САНИТЕТСКО ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 2016.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА БЕНЗИНА 2016.год.