Јавне набавке

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019.год.



 

БЕНЗИН



 

УГАЉ



 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ



 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ



 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО)



ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2018.год.



 

УГАЉ



 

СТОМАТОЛОШКО-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ



 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ



 

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО



 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ



 

СЕРВИСИРАЊЕ АУОМОБИЛА



 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ



 

САНИТЕТСКО ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ



 

ГУМЕ И АУТО ДЕЛОВИ



 

ЛЕКОВИ СА Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА



 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ



 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО)



 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ



 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017.год.



 

МОТОРНО ВОЗИЛО



 

СТОМАТОЛОШКИ- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ



 

НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО



 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО) 2017.год.



 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО)



 

БЕНЗИН



 

САНИТЕТСКО ВОЗИЛО



 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2017.год.


 


 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

РЕНДГЕН МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

САНИТЕТСКО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА УГЉА 2017.год.


 


 

СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА  ЛЕКОВА СА Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016.год.



 

ЈАВНА НАБАВКА САНИТЕТСКО ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 2016.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА БЕНЗИНА 2016.год.