Јавне набавке

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО) 2017.год. 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО) 

БЕНЗИН 

САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2017.год.


 


 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

РЕНДГЕН МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

САНИТЕТСКО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА УГЉА 2017.год.


 


 

СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА  ЛЕКОВА СА Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО) 2017.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА САНИТЕТСКО ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 2016.год.


 


 

ЈАВНА НАБАВКА БЕНЗИНА 2016.год.


 


 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017.год. 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016.год.