Здравствена заштита жена

 

ml25G_03

 

Диспанзер зе здравствену заштиту жена обавља примарну здравствену заштиту женске популације општине. Примарна здравствена заштита се одвија кроз превентиву и куративу (дијагностику и терапију) а и кроз континуирани здравствено-васпитни рад.Планирање породице и здравствена заштита жена у току трудноће, порођаја и материнства.

Саветовалиште за труднице:

-рано укључивање трудне жене у систем здравствене заштите;
-пружање предвиђене заштите у трудноћи;
-рано откривање ризичних трудноћа.

Рад у саветовалишту за труднице:

први лекарски преглед у првом триместру трудноће (систематски преглед, колпоскопија, ВС, ПА);
контролни лекарски преглед у трудноћи;
праћење ризичних трудноћа;
прегледи по порођају (после шест недеља и шест месеци);
патронажне посете трудној жени и новорођенчету.

Саветовалиште за стерилитет:

-први преглед (систематски преглед уз откривање фактора који доводе до немогућности зачећа)
-контролни прегледи на откривању и уклањању фактора који доводе до немогућности зачећа

Саветовалиште за рану дијагнозу карцинома:

-систематски прегледи жена (гинеколошки преглед, колпоскопски преглед, узимање вагиналног секрета на степен   чистоће, цитолошки преглед грлића на ПА, преглед дојки);
-контролни систематски прегледи у циљу откривања и праћења премалигних стања.

Ултразвучна дијагностика у оквиру превентиве:

Ултразвучни преглед адолесцентикиња:

-откривање патолошке анатомије везане уз патолошки супстрат (нередовна менструација, ирегуларна крварења, болови);
-откривање раних трудноћа (абдоминална ултрасонографија).

Ултразвучни прегледи у трудноћи:

-праћење нормалних и ризичних трудноћа.
Ултразвучни прегледи у оквиру саветовалишта за стерилитет:

– откривање патоанатомског супстрата који доводи до немогућности зачећа
фоликулометрија.

Ултразвучни прегледи у оквиру саветовалишта за рану дијагнозу карцинома:

-откривање и праћење ТУ гениталија.

Куративни програми

-први прегледи (уз откривање дијагнозе применом гинеколошког прегледа и помоћних дијагностичких средстава у смислу лечења)
-одређивање степена чистоће вагиналног сектрета и одговарајуће примене терапије у смислу лечења
-одређивање и праћење цитолошког и колпоскопског статуса грлића материце у смислу лечења уз примену терапије
-контролни прегледи: праћење код успостављених дијагноза у смислу примене успешности терапије

Ултразвучна дијагностика у оквиру куративе:

-праћење и откривање нових патолошких супстрата у оквиру већ постојећих дијагноза
-ултразвучна контрола над патолошким стањима у оквиру лечења код примењених процедура или оперативних захвата
-ултразвучна дијагностика мале карлице код примене куративних процедура или оепративних захвата

 


Лекар:

-Др Сладунка Ристић, специјалиста гинекологије и акушерства


 

Comments are closed.