ТЕЛЕФОНСКО ЗАКАЗИВАЊЕ

 

ТЕЛЕФОН

 


ОПШТА МЕДИЦИНА

030/215-00-41


ОФТАЛМОЛОШКА СЛУЖБА

030/215-00-44


 


ГИНЕКОЛОШКА СЛУЖБА

030/215-00-43


РАДИОЛОШКА СЛУЖБА

062/494-026


ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА

030/215-00-45


СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА

030/215-00-62


КОЛОР ДОПЛЕР

062/494-026


УЛТРА ЗВУК

062/494-026


 


ЛАБОРАТОРИЈА

030/215-00-54


ПСИХОЛОГ

030/215-00-49


ДЕФЕКТОЛОГ

030/215-00-44


ЛОГОПЕД

030/215-00-58