Articles by infdzmpek

No Picture

Служба физикалне медицине и рехабилитације

    Физикална медицина је савремена грана медицине која у лечењу подразумева примену физикалних агенаса и покрета у циљу повратка оболелог или повређеног у нормалан живот. Служба обавља превентивни преглед деце у 4. години живота…No Picture

Хигијенско-епидемиолошка заштита

    Хигијенско-епидемиолошка служба је организациона јединица Дома здравља Мајданпек која је по свом садржају, методама и облику рада искључиво превентивна служба. У служби се обављају послови из области епидемиологије, хигијене, имунизације и санитарни прегледи….No Picture

Служба за правне, финансијске, техничке и помоћне послове

  Oдељење информатикe са статистиком: дипл.инж. ИТ-а Милан Милојковић, референт за компјутерску обраду података е-пошта: informaticar@dzmpek.org.rs телефон: 030/215-00-38   мед.техн. Миомирка Крајничан, референт здравствене статистике е-пошта: statistika@dzmpek.org.rs телефон: 030/215-00-38 Одељење  за правне послове: дипл.правник Светлана…


No Picture

Служба радиолошке дијагностике

У Служби радиолошке дијагностике пружају се услуге: Из области класичне рентген дијагностике: -преглед дигестивног тракта, плућа и коштано зглобног система.   Из ултразвучне дијагностике: -сви конвенционални ултразвучни прегледи трбушних органа, штитатсе жлезде, меких ткива.  …


No Picture

Служба лабораторијске дијагностике

    Служба лабораторијске дијагностике обавља хематолошке, коагулацијске и биохемијске анализе крви и урина. Намењена је пацијентима ради постављања брзе и тачне дијагнозе, а доступна је и пацијентима који сами сносе трошкове за систематска уверења,…


No Picture

Кућно лечење и здравствена нега

    Кућно лечење је настало због здравствених потреба становништва, у простору између амбулантног и болничко-рехабилитационог пружања здравствених услуга. Служба кућног лечења и неге је самостална служба у оквиру Дома здравља која покрива територију Општине…


No Picture

Здравствена заштита предшколске и школске деце

    ПРЕДШКОЛСКИ ДИСПАНЗЕР организован је за рад са децом од рођења до поласка у школу. Поред лечења оболеле деце врши се континуирано праћење њиховог раста и развоја. Ради боље превенције развојног поремећаја кукова раде…


No Picture

Поливалентна патронажа

  Служба поливалентне патронаже има 3 медицинске сестре које покривају све градске, приградске и сеоске терене на територији града Мајданпека. Патронажне сестре на терену обилазе : труднице, породиље и новорођену децу, одојчиће, малу децу у…