Добродошли!

 

Сајт је у фази израде.

 

МИСИЈА

Промоција здравља кроз јачање превентивно-здравственог рада и промоцију здравих стилова живота
Пружање здравствене заштите угроженим групама грађана
Континуирано унапређење организационих, стручних, оперативних и финансијских ресурса неопходних за ефикасну здравствену заштиту грађана
Јачање и развијање партнерства са локалном самоуправом у циљу унапређења и побољшања услуга здравствене заштите и обезбеђења њихове одрживости.

ВИЗИЈА

Модеран дом здравља који ће својим стручним кадром бити перманентно доступан и ефикасан партнер у унапређењу здравља свих грађана.