Правилници-Одлуке-Информатор-Систематизација

Заштита података о личности

Одлуку о одређивању лица за заштиту података о личности можете преузети ОВДЕ.

Одлука о именовању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја ОВДЕ.


СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

преузмите овде

ИНФОРМАТОР О РАДУ

преузмите овде

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИКТ СИСТЕМА

преузмите овде


ПРОЦЕДУРА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

 преузмите овде


ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈН, НАВАБКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА

преузмите овде


Родна равноправност

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

преузмите овде

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

преузмите овде

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 преузмите овде


Акт о поступку унутрашњег узбуњивања

преузмите овде


Акт о управљању сукобом интереса

преузмите овде


Правилник о електронсом заказивању прегледа

преузмите овде


Правилник о изради акта о систематизацији

преузмите овде


Правилник о награђивању запослених

преузмите овде


Правилник о оцењивању запослених

преузмите овде


Правилник о планирању и извршењу буџета

преузмите овде


Правилник о поступку ангажовања по уговору  допунском раду

преузмите овде


Правилник о поступку запошњаваља

преузмите овде


Правилник о праћењу извршења уговора

преузмите овде


Правилник о примању поклона

преузмите овде


Правилник о регулисању рада ван радног односа

преузмите овде


Правилник о увећању зараде

преузмите овде