Служба здравствене заштите деце, школске деце и жена са поливалентном патронажом