Здравствена заштита одраслих становника са медицином рада

 

lekari-890x395

 

У свом раду изабрани лекари посебну пажњу посвећују превенцији и раном откривању оболења.

Пацијенти ,у договору са својим изабраним лекарима опште медицине могу обавити следеће превентивне прегледе :

 

-СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

За особе старости 19 до 34 године обавља се једанпут у 5 година, а заособе старости преко 35 година једанпут у 2 године.
Преглед подразумева : општи медицински преглед ,мерење телесне висине и тежине,мерење притиска,ЕКГ,лабораторијске анализе крви и урина, одређивање фактора ризика и процену здравственог стања пацијента те у складу са нађеним стањем упућивање на даље дијагностичке и специјалистичко консултативне прегледе.

-СКРИНИНИГ НА РАНО ОТКРИВАЊЕ КАРЦИНОМА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА

Обавља се код особа оба пола, старости 50 до 74 године, једанпут у 2 године
Скрининг подразумева преглед столице на присуство скривене(голим оком невидљиве) крви у столици.Преглед не захтева посебну припрему пацијента.У случају позитивног налаза теста пацијенти се упућују на даљу дијагностику (колоноскопију).

-СКРИНИНИГ НА РАНО ОТКРИВАЊЕ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

Обухвата особе оба пола ,старије од 35 година,које немају регистровану шећерну болест.
Скрининг се обавља путем Упитника за процену ризика од дијабтес мелитуса којима се утврђује ниво ризика за обољење и зависно од нађеног нивоа предузимају се даље мере праћења, дијагностике и евентуалног лечења.

Препорука је да се скринингом обухвате гојазне особе ,све физички неактивне особе, хипертоничари, особе са повишеним нивоом липида у крви, посебно повишеним триглицеридима,као и особе са граничним вредностима глукозе у крви (јутрања гликемија између 5,6 и 6,9 ммол/л).Такође, тестирање треба да обаве и жене које су у току трудноће имале повишене вредности шећера у крви и жене које су рађале крупну децу .

-СКРИНИНИГ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ОБОЛЕЊА

Обухвата особе које немају регистрована кардиоваскуларна обољења.
Мушкарце старости 35-69 година.
Жене старости 45-69 година или млађе од 45 година у постменопаузи.
Прегледу се подвргавају и особе са породичним оптерећењем болестима срца и крвних судова, особе са породичним хиперхолестролемијама као и особе са новооткривеном шећерном болешћу.

Преглед подразумева узимање анамнестичких података потребних за утврђивање индивидуалног ризика, мерење телесне висине и тежне, мерење обима струка, мерење притиска, лабораторијске анализе крви и урина. На основу добијених података у посебим табелама за процену ризика одређује се ниво ризика за сваког пацијента и складу са тим се предузимају одговарајуће мере.

-РЕВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ТЕТАНУСА

Обухвата особе оба пола, са навршених 30, 40, 50 и 60 година.
Примењује се једна доза вакцине против тетануса у сваком од наведених узраста чиме се обезбеђује потребан ниво заштите од ове потенцијално смртоносне болести.

 

 

Начелник: Др Ирена Белић Михајловић, специјалиста медицине рада
Одговорна сестра: мед.сестр. Гоца Шкоро


Лекари:

-Др Јелена Миланов, лекар опште медицине

-Др Ива Николић, лекар опште медицине

-Др Марина Тешић, специјалиста опште медицине

-Др Зеница Мијатовић, лекар опште медицине

-Др Тања Павловић, лекар опште медицине

-Др Кристина Асановић, лекар опште медицине


 

 

 

Comments are closed.