Хигијенско-епидемиолошка заштита

 

hes

 

Хигијенско-епидемиолошка служба је организациона јединица Дома здравља Мајданпек која је по свом садржају, методама и облику рада искључиво превентивна служба.

У служби се обављају послови из области епидемиологије, хигијене, имунизације и санитарни прегледи.

Према Закону о здравственој заштити  Хигијенско-епидемиолошка  служба  Дома  здравља  проводи  мере  за унапређење здравља и спречавања обољења.

Мере од посебног друштвеног интереса у области здравствене заштите које проводи ова Служба су: спречавање,  сузбијање  и  гашење  епидемија  заразних  болести  као и спречавање и отклањање здравствених последица проузрокованих елементарним и другим појавама и несрећама, ерадикација заразних болести, праћење здравственог стања становништва,  хигијенских прилика и епидемиолошке ситуације и предузимање мера за њихово унапређење, откривање и отклањање штетних фактора за здравље у животној и радној средини итд.

У овој служби спроводи се имунизација деце изнад шест година, одраслих против хепатитиса Б, по епидемиолошким индикацијама, као и сезонска вакцинација против грипа.

Ова служба обавља и контролу санитарно-хигијенског надзора јавних објеката, предшколских и школских установа, јавних водних објеката, водовода, ресторана друштвене исхране и објеката за колективни смештај људи у сарадњи са Институтом за заштиту здравља и санитарном инспекцијом.

Служба по потреби обавља и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

 

Comments are closed.