Здравствена заштита предшколске и школске деце

 

dijete-kod-doktora-0121

 

ПРЕДШКОЛСКИ ДИСПАНЗЕР организован је за рад са децом од рођења до поласка у школу. Поред лечења оболеле деце врши се континуирано праћење њиховог раста и развоја. Ради боље превенције развојног поремећаја кукова раде се УЗ прегледи. Веома важан сегмент рада је и вакцинација по програму за имунизацију.

ШКОЛСКИ ДИСПАНЗЕР организован је за рад са децом од 7 година до завршетка редовног школовања (средње школе). Поред лечења пацијената велики значај се придаје превентивном раду који се спроводи кроз систематске и контролне прегледе, и наставља започета вакцинација.


Лекари:

-Др Слађана Минић, педијатар

-Др Зорица Спорић, педијатар


Comments are closed.