Служба здравствене заштите одраслог становништва са медицином рада и кућним лечењем и негом