МЕНАЏМЕНТ

komanda


ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

др Драган Фудуловић

тел. 030/584-587

е-пошта: dzmpek@sezampro.rs


ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКО-ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

дипл.ецц. Валентина Стојковић

тел. 030/584-587

е-пошта: racunovodstvo@dzmpek.org.rs


ПРАВНИК

дипл.правник Светлана Сеновић

е-пошта: pravnica@dzmpek.org.rs

телефон: 030/584-587


ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ДОМА ЗДРАВЉА

мед.техн. Милован Њагојевић

тел. 030/584-587

е-пошта: milovan@dzmpek.org.rs


УПРАВНИК ЗС Доњи Милановац

Др Војислав Лазаревић, лекар опште медицине

тел. 030/21500-60

е-пошта: dr_vojislavlazarevic@dzmpek.org.rs


ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ЗС Доњи Милановац

мед.техн. Добринка Гицић

тел. 030/21500-60

е-пошта: donjimilanovac@dzmpek.org.rs