Изабрани лекар

izabranilekar

Провера изабраног лекара

 

Да би имали брже и лакше лечење, али и здравији и квалитетнији живот, грађани имају право и обавезу да изаберу свог лекара који је чувар капије здравственог система. О здрављу деце до 18 година живота брине изабрани педијатар, док радно активно становништво бира лекара опште праксе или лекара медицине рада. Лекара опште праксе могу изабрати сви грађани, запослени, незапослени и пензионери, док лекара медицине рада бирају запослени и бивши запослени. Девојке старије од 15 година и жене бирају и свог лекара гинеколога, а млађи од 18 година и старији од 65 година бирају и свог стоматолога. Право на избор стоматолога имају и жене у току трудноће и годину дана након порођаја.

Изабрани лекар (доктор и медицинска сестра) води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућен је у његово здравствено стање, док пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену услугу, лакше долази до лекара, има могућност телефонског заказивања прегледа или сталне терапије као и добијање савета директним разговором преко броја у ординацији који сваки пацијент добија од тима.

Обавеза пацијента је да изабере свог изабраног лекара. Процедура за избор лекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потреба оверена нова здравствена књижица и лична карта. Да би се изабрао лекар потребно је попунити формулар, који се може наћи код сваке сестре.

Образац – Изјава о избору и промени изабраног лекара се попуњава у три примерка, од којих један остаје код изабраног лекара, један се шаље матичној филијали Републичког завода за здравствено осигурање, док један примерак задржава пацијент. Лекар се бира на годину дана, а по истеку овог периода, уговор се аутоматски продужава, уколико пацијент не инсистира на промени изабраног лекара. Пре истека календарске године, пацијент може да промени изабраног лекара ако промени место пребивалишта, ако није задовољан услугом, ако лекару престане радни однос, ако је изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци, али и из других оправданих разлога.
Педијатар

Малолетном детету лекара бирају родитељи, са личном картом и дететовом здравственом књижицом. Одабир лекара се може учинити у Дому здравља, на територији филијале здравственог осигурања која је издала здравствену књижицу или у месту сталног или привременог боравка.Изабрани педијатар прати дете од првог дана живота па све до пунолетства. То је дуг период у ком дете расте, развија се, сазрева у психофизички, социјално, емотивно зрелу особу, али и период у ком се многе болести могу открити на време, а неке и спречити. Задатак сваког педијатра је и спречавање компликација болести, унапређивање квалитета живота, спречавање инвалидности, а тиме и продужење живота појединца.
Гинеколог

Жене, осим што морају да изаберу свог лекара опште праксе или медицине рада, имају право, али и обавезу да изаберу и гинеколога. На избор гинеколога имају све женске особе старије од 15 година. Изабрани гинеколог се стара о репродуктивном здрављу женске популације, али је његов велики значај и у превентивном раду. Родитељство не почиње трудноћом, већ много раније. Са својим личним гинекологом може се обезбедити сигурнија трудноћа. Планирање трудноће као и сама трудноћа су специфична стања која морају да прате стручњаци првенствено због здравље мајке и бебе.
Стоматолог

Све категорије становништва које имају право да бирају лекара, па самим тим и стоматолога, морају имати нове здравствене легитимације, уредно оверене, да би могли да потпишу Изјаву о избору. Предност изабраног стоматолога је и у томе што он води рачуна о деци, од најранијег узраста па све до навршених 18 година, те примењујући сва правила и принципе превентивног програма настоји да се каријес фреквенца сведе на минимум.

Право на изабраног доктора стоматологије имају:

Деца до навршених 18 година живота
Жене у току трудноће и 12 месеци после порођаја
Особе старије од 65 година (само за акрилатне протезе – остале услуге плаћају)
Особе пре трансплатације бубрега и операција на срцу
Особе у преоперативном и постоперативном третману малигних болести максилофацијалног предела
Особе са урођеним и стеченим деформитетима лица и вилица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
Особе у оквиру посттуморске рехабилитације и реконструкције


Изабрани лекари у Дому здравља Мајданпек:

-Др Ирена Белић Михајловић, специјалиста медицине рада

-Др Љубинка Митровић, лекар опште медицине

-Др Јелена Миланов, лекар опште медицине

-Др Соња Трујановић, лекар опште медицине

-Др Ива Николић, лекар опште медицине

-Др Марина Тешић, специјалиста опште медицине

-Др Милош Банковић, специјалиста опште медицине

-Др Сладунка Ристић, специјалиста гинекологије и акушерства

-Др Иван Ванић, стоматолог

-Др Ивана Цепењор, стоматолог

-Др Ана Стаменковић, стоматолог

-Др Слађана Минић, педијатар

 


 

Изабрани лекари у ЗС Доњи Милановац:

-Др Војислав Лазаревић, лекар опште медицине

-Др Владица Петровић, специјалиста опште медицине

-Др Санела Милојевић, лекар опште медицине

-Др Биљана Видаковић, специјалиста опште медицине

 

 

 

 


 

Изабрани лекари у ЗС Рудна Глава:

-Др Милош Банковић, лекар опште медицине

 


 

Изабрани лекари у амбуланти Јасиково:

-Др Јованка Вишњић, лекар опште медицине