Служба за правне, финансијске, техничке и помоћне послове

informatika

 


Oдељење информатикe са статистиком:

дипл.инж. ИТ-а Милан Милојковић, референт за компјутерску обраду података

е-пошта: informaticar@dzmpek.org.rs

телефон: 030/215-00-38

 

мед.техн. Миомирка Крајничан, референт здравствене статистике

е-пошта: statistika@dzmpek.org.rs

телефон: 030/215-00-38


Одељење  за правне послове:

дипл.правник Светлана Сеновић, референт за правне послове, заштиту на раду и јавне набавке

е-пошта: pravnica@dzmpek.org.rs

телефон: 030/215-00-39


Одељење  финансијске оперативе:

дипл.ецц. Валентина Стојковић, референт финансијског пословања и књиговођа

е-пошта: racunovodstvo@dzmpek.org.rs

телефон: 030/584-587

 

економски техн. Биљана Пухек, кадровски референт и референт за обрачун зарада

е-пошта: finansije@dzmpek.org.rs

телефон: 030/584-587


Одељење за књиговодствене и фактурне послове:

економиста Бранкица Стојановић, књиговођа

е-пошта: knjigovodstvo@dzmpek.org.rs

телефон: 030/584-587

 

економско-комерц.техн. Радмила Драгосавац, фактуриста

е-пошта: fakture@dzmpek.org.rs

телефон: 030/215-00-38


Секретарица дома здравља:

Момирка Ерић, референт за архиву и документацију

е-пошта: sekretarica@dzmpek.org.rs

телефон: 030/581-229