ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

 

prava-pacijenata

У складу са Законом о правима пацијената („Сл. Гласник РС“, бр. 45/2013) који је ступио на снагу 30.05.2013. године, пацијентима се обезбеђује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима и уз поштовање његових личних ставова.

Поред тога пацијентима се обезбеђује право на:

*доступност здравствене заштите,
*информације,
*превентивне мере,
*квалитетно пружање здравствене услуге,
*безбедност пацијента,
*обавештење,
*слободан избор,
*друго стручно мишљење,
*приватност и поверљивост,
*пристанак,
*увид у медицинску документацију,
*право на накнаду штете,
*поверљивост података о здравственом стању пацијента.