Служба за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику са одсеком за медицинско снабдевање